ÖN BİLGİLENDİRME, TESLİMAT VE İADE

MADDE 1- TARAFLAR
SATICI BİLGİLERİ-Unvanı : Bağlan Eğitim Sistemleri ve Danışmanlığı A.Ş.
Mersis No : 0130083359100001
Adresi: Etiler Mh Evliya Çelebi Cad. No 23 İç Kapı No 106 Remel Plaza Muratpaşa Antalya
Telefon : +90 5052973399
Web Adresi : theschoolplus.com
Email : info@meetbes.com
(Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.)
ALICI BİLGİLERİ
Ad/Soyad : _____________
Adresi :  _____________
Telefon :  _____________
Email :  _____________
(Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır.)

MADDE 2-KONU
İşbu ön bilgilendirme formunun (“Form”) konusu, SATICI’ya ait “theschoolplus.com” internet sitesi üzerinden SATICI tarafından satışa sunulan ürünlerin ALICI’ya satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (beraber “Mevzuat” olarak anılacaktır.) hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirtilmesidir.
ALICI “theschoolplus.com” internet sitesinde sözleşme konusu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

MADDE 3- SATIŞA KONU ÜRÜN/ÜRÜNLER, ÖDEME BİLGİLERİ ve TESLİMAT
3.1. Ürünün özellikleri (cinsi ve türü, miktarı) ve KDV dahil Satış Bedeline (adet x birim fiyat) ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.
Ürün adı/ Kodu :   
Ürün Adedi :                                                
Satış Bedeli (KDV Dahil):
Sipariş Tutarı: …….-TL
Kargo Ücreti: …..-TL
Ödeme Şekli: Kredi Kartı/EFT/Havale

3.2. Teslimat, SATICI’nın anlaşmalı olduğu ve/veya tercih ettiği kargo firması aracılığı ile yukarıda belirtilen adrese yapılacaktır. 200 TL’nin üzerindeki tüm siparişler için kargo ücreti SATICI tarafından ödenecektir. Teslimat, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığı ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır. 
Teslimat Yapılacak Kişi/Kişiler: ………….
Teslimat Adresi: ………….
Fatura Adresi: ………….
ALICI, işbu sözleşme konusu ürün/ürünler, ALICI veya işbu sözleşmede ALICI tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilere, ALICI veya ALICI tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilerden kaynaklı sebeplerle teslim edilmediği takdirde, söz konusu ürün/ürünlerin ALICI veya ALICI tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilere SATICI tarafından yeniden gönderimi nedeniyle oluşacak olan kargo ücretinin her halükarda kendisi tarafından ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
ALICI tarafından belirtilen fatura adresinin farklı olması halinde ALICI, faturanın ilgili adrese teslimi için ek bir kargo ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1. Ön bilgilendirme formuna konu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şu kadar ki, ön sipariş ürününde/ürünlerinde işbu 30 (otuz) günlük yasal süre ilgili ürüne ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacaktır. İşbu halde SATICI, ALICI’yı öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu halde de ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün/ürünlerin teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine ödemenin yapıldığı ödeme aracı üzerinden nakden ve defaten ödenir. SATICI’nın iade edilen tutarı banka aracılığı ile yaptığı durumlarda, tutarın hesabınıza yansıması bankaya göre değişkenlik gösterebilir.

4.2. Ön bilgilendirme formuna konu ürün/ürünler, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3. Ön bilgilendirme formuna konu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesi ile ilgili ve ürünün/ürünlerin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. ALICI, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

4.4. Ön bilgilendirme formuna konu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu ön bilgilendirme formu ile mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5. Ön bilgilendirme formuna konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. ALICI  tarafından, ön bilgilendirme formuna konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürünün/ürünlerin bedelinin mesafeli satış sözleşmesinde ve işbu ön bilgilendirme formunda belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nın info@meetbes.com e-mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile ön bilgilendirme formuna konu ürünü/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya 3 (üç) iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, ön bilgilendirme formuna konu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8. ALICI talep ve şikâyetlerini yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve e-mail adreslerine iletebilir ve garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için de SATICI’ya ait adrese kargo bedeli ödemeksizin gönderimde bulunabilir.

4.9. ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün/ürünlerin teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün/ürünlerin teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün/ürünlerin alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün/ürünlerin teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICI’nın adresi SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün/ürünlerin teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri mesafeli satış sözleşmesinde ve işbu ön bilgilendirme formunda yer alan Alıcı/Alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında ALICI SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir.

4.10. ALICI ve SATICI işbu ön bilgilendirme formunun başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. SATICI sipariş vermek için kullanılan “theschoolplus.com” alan adlı internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak ALICI’ya ilave bir maliyet yüklememektedir.

4.12. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.

4.13. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca SATICI, taraflar arasında kurulan hukuki ilişki kapsamında satış işlemi, müşteri memnuniyeti, satış sonrası hizmetleri, tanıtım, pazarlama ve yasal mevzuat uyarınca ifa etmekle yükümlü olduğu hususlar uyarınca ALICININ 6698 sayılı kanun kapsamında tanımlanan kişisel verilerini işleyebilir ve yurtiçinde bulunan üçüncü kişilere aktarabilir. ALICI, bu hususta SATICIYA açık bir şekilde rıza verdiğini, “theschoolplus.com” internet sitesinde yer alan “Gizlilik ve Güvenlik” metnini okuduğunu ve bu kapsamda SATICININ 6698 sayılı kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğünü ifa ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
5.1. ALICI, işbu ön bilgilendirme formunun 5.2. maddesinde belirtilen istisna hariç olmak üzere ön bilgilendirme formuna konu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (ondört) günlük süre, malın tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin SATICI’ya ulaşmasını takiben SATICI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde SATICI cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edecektir. SATICI’nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 (ondört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.
Cayma hakkının kullanılmasını takiben, SATICI malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren on gün (10) içinde ürünü SATICI’ya geri göndermek zorundadır.
Gönderim, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa veya ALICI’ya teslim edilen ürünün/ürünlerin Kargo firması aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin vergi mevzuatı gereğince fatura aslının ve irsaliyenin ibrazı ile ALICI tarafından SATICI’ya iadesi şeklinde gerçekleşecektir.
Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;
Bağlan Eğitim Sistemleri ve Danışmanlığı A.Ş.
Adresi: Etiler Mh Evliya Çelebi Cad. No 23 İç Kapı No 106 Remel Plaza Muratpaşa Antalya
Telefon: +90 5052973399
Email: info@meetbes.com
ALICI, yukarıda belirtilen şekilde cayma hakkını kullanabileceği gibi, SATICI’nın “theschoolplus.com” adlı web sitesinden de cayma hakkının kullanılmasına ilişkin formu doldurup SATICI’ya ulaştırabilir.

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME
İşbu ön bilgilendirme formunun uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI için, taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
İşbu ön bilgilendirme formu elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesi ön bilgilendirme formunda düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
ile oluşturuldu