MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmenin niteliği theschoolplus.com ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

The School Plus” Bağlan Eğitim Sistemleri ve Danışmanlığı A.Ş.’nin tescilli markasıdır.

Madde 1- Taraflar 
1.1. Satıcı
Adı: Bağlan Eğitim Sistemleri ve Danışmanlığı A.Ş.
Adresi: Etiler Mh Evliya Çelebi Cad. No 23 İç Kapı No 106 Remel Plaza Muratpaşa/Antalya
Telefon: +90 5052973399
Email: info@meetbes.com
1.2. Alıcı
Adı – Soyadı: 
TCK. No: 
Adresi: 
Telefon: 
E-mail: 

Madde 2- Konu 
İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait theschoolplus.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 
Alıcı, Satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. 
theschoolplus.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. 

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri 
Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin veya hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder. SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’ nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder. 
Alınan Ürün /Ürünler 
Adı, kodu : ... adet
Toplam Satış Bedeli : .... –TL/USD
Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :
Kargo Ücreti : ... -TL/USD 
Teslimat adresi Türkiye dışı olan ülkelerde gönderim bedeli ve gümrükte doğabilecek ekstra giderler ayrıca ilave edilecektir. 

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler 
Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarihidir. 
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Salgın hastalık, doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır. 

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri 
5.1. Satıcı, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler theschoolplus.com den alışveriş yapamaz. Alıcı, web sitesinden alışveriş yaparak 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eder. 18 yaşından büyük olmayan bir kullanıcının theschoolplus.com üzerinden hesap açarak yapmış olduğu eylemlerden Satıcı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5.3. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından theschoolplus.com sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz. 

5.4. Theschoolplus.com'dan kredi kartı (Visa, MasterCard vs.) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren 1 iş günü içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiğĭi an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez. 

5.5. Banka havalesi ile ödemesi yapılacak siparişlerde, her sipariş sonrası doldurulması gereken bir “ödeme bildirim formu” vardır. Ödeme bildirim formu, alıcının, satın almış olduğu ürün/ürünlerin veya hizmetin tutarını, satıcıya ödemiş olduğunu belirten bir form olup satıcı nezdinde bu işlemlerin daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlar. Alıcının, satıcı hesaplarına ödemesi gereken tutarı havale geçmiş olmasına rağmen bu formu doldurmamış olmasından, ya da eksik/hatalı doldurmuş olmasından kaynaklı gecikmelerden Satıcı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5.6 Alıcının sipariş ettiği ürünlerin teknik özellikleri asil olarak üreticinin teknik dokümanlarında yer almaktadır, üreticinin sunmuş olduğu verilerdeki hata ve yanlışlıklardan theschoolplus.com sorumlu değildir. theschoolplus.com sitesi üzerinden yayınlanan teknik ya da görsel bilgiler tamamen müşterilerine kolaylık olması içindir, yayınlanan verilerin uygunluğu tamamen alıcının inisiyatifindedir. Satıcının ön bilgilendirmesi garanti anlamına gelmez. 

5.7 Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca belirlenir.

5.8 Görselde görünen ürün ile teslim edilen ürün arasında, web ortamı sebebiyle renk, boyut ve yazı farklılıkları olabilir. Asıl kriter ürüne ilişkin üretici teknik datalarıdır. 

5.9 Teknik datalar, üreticileri tarafından belirli zaman aralıklarında güncellenmektedir. theschoolplus.com bu güncellemeleri yakından takip edip siteye yüklese de, stoklarındaki ürünler ile uyumluluğunu %100 garanti edemez. 

5.10 Theschoolplus.com bir web sitesine doğrudan bir link veriyor ise, verilen link in içeriği ve kullanımına ilişkin tüm sorumluluk, kullanıcının olup link in kullanımı ve içeriği sebebiyle theschoolplus.com un hiçbir sorumluluğu yoktur. 

5.11 Theschoolplus.com sitesindeki tüm teknik veriler ve görseller, kullanıcı tarafından herhangi bir nedenle veya ticari maksatla kullanılmaz. 

5.12 Theschoolplus.com'dan, mesai saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatillerde veya şirketin bütünün ya da belli bir kısmının idari izinli olarak sayıldığı tarihlerde verilen siparişler, ödemelerinin hesaplara aktarılmasını takiben ilk iş günü içerisinde işleme alınacaktır. 

5.13 Theschoolplus.com internet adresinde görünen ürün stokları, aynı anda aynı ürüne farklı kişilerce birden fazla sipariş̧ geçilebileceğinden ötürü değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla nihai alınabilecek ürün stoğu, sepete atılan ürünler değil, sipariş esnasında sistemin onay verdiği ürünler olacaktır. 

5.14 theschoolplus.com internet adresinde yapılan alışveriş esnasında döviz kurundaki değişimlerden ötürü fiyatlarda anlık dalgalanmalar görülebilir. Bu noktada nihai fiyatlandırma, sipariş onay mailinde görünen fiyatlardır. 

5.15 Web sitesi üzerinde bir mesajlaşma modülü yer almaktadır. Bu modül, theschoolplus.com'un müşterilerine daha hızlı ve daha etkin bir şekilde hizmet verebilmesini amaçlayarak hazırlanmıştır. Bu modülü kullanarak web sitesi üzerindeki trafiğinizi ve web sitesine girişte kullandığınız cihaz, tarayıcı, lokasyon, v.b. bilgileri Bağlan Eğitim Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş. ile paylaşmayı kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Konu hakkında “Çerez Aydınlatma Metni”ne internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

5.16 Theschoolplus.com üzerindeki teknik datalar kullanıcıların platformdan en iyi şekilde faydalanabilmesi amacı ile Bağlan Eğitim Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş. tarafından derlenmektedir. Bu konuda verilerin güvenliği ve gizliliği konularında theschoolplus.com adresinde yer alan gizlilik politikası ve yasal açıklama metni okunabilir.

5.17 Theschoolplus.com üzerinden verilebilecek siparişlerin alt limiti KDV hariç 100 TL'dir. Bu tutarın altında web sitesi üzerinden sipariş verme imkânı yoktur. 

5.18 theschoolplus.com, web siteleri üzerinden kullanıcılarına sunmuş olduğu tüm kampanya ve promosyonları herhangi bir duyuruya gerek kalmaksızın iptal etme, değiştirme hakkını saklı tutar. 

5.19 Theschoolplus.com web sitesinden yapılan alışverişlerde bir “para puan” uygulaması vardır. Bu uygulama kapsamında kazanılan para puanların yüzdesi ve kullandırılma şartları tamamen theschoolplus.com inisiyatifinde olup, uygulamada değişiklik yapılması ve sonlandırılması hakkı da tamamen theschoolplus.com’a aittir. theschoolplus.com’un bu belirtilen şartlar ile ilgili alıcılara hiçbir uyarı bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.